Sinds de jaren 70 is bij velen het besef onstaan dat de gevestigde religieuze stromingen geen voldoening meer geven.De Wereldvrede is ver te zoeken en het aantal kerkbezoekers begint gestaag af te nemen. De regels die de kerk lijkt te stellen als voorwaarden voor een goed leven, worden als ouderwets en niet meer van deze tijd beschouwd en ook is er commentaar op het Kerkelijk Instituut als zodanig. Sinistere zaken vinden het daglicht, zoals mishandeling en het sexueel misbruik van kinderen en het verduisteren van grote sommen geld en het handelen in drugs. In sommige gevallen worden de gelovige leiders zelfs beschuldigd van moord. Mensen beginnen hun heil ergens anders te zoeken. Het New Age tijdperk is geboren.

Wat is New Age precies?

Met New Age word in principe een spirituele beweging bedoeld, die vorm begon te krijgen in de twintigste eeuw. Mensen raakten teleurgesteld in de politiek en in het geloof en hoopten op een nieuw begin. Het nieuwe tijdperk, onder invloed van het astrologische teken van de Waterman, zou een tijdperk vol licht, liefde en spirituele groei gaan worden. In deze beweging werd vooral ingegaan op het loslaten van het materiele en lichamelijke individu. Alles en iedereen is aan elkaar verbonden. Nieuwe religies, esoterische filosofie, alternatieve leefwijzen, homeopatie, alternatieve geneeswijzen staan ter beschikking van de individu. Door groei van het individu zou de natuur en de kosmos in positieve zin beinvloeden. Gevoel en intuitie worden belangrijker gevonden dan cijfers en statistieken. Er is een persoonlijke ziel, maar deze kan niet los gezien worden van de wereldziel, die allesomvattend is. Het geloof in de kerk is slechts een deel van de gereedschappen die het individu kan gebruiken om “heel” te worden. In New Age zijn ook occulte elementen, paranormale verschijnselen en astrologie opgenomen.

New Age muziek en film

In het tijdperk van de New Age staat ook creativiteit heel erg centraal. Dit tijdperk heft dan ook voor grote veradneringen gezorgd in zowel de muziek en de filmwereld. De musicalfilm HAIR is hier een goed voorbeeld van. Ook de openlucht festivals zoals con het welbekende Woodstock festival in Amerika en het Glastobury festival in Engeland zijn hier typische voorbeelden van.