De term ´Boeddhisme´ werd voor het eerst gebruik door Westerse religieuze geleerden in de jaren 1830. Aanhangers van het boeddhisme, ook wel boeddhisten genoemd, gebruiken de term zelf niet. Boeddhisme stamt af uit de tijd rondom 400 voor Christus, afgeleid van het historische individu de Boeddha. Boeddhisten geloven niet in een opperwezen of schepper. Het is evenzeer een religie als een levensfilosofie.

Het Boeddhisme is een stroming van levensbeschouwelijke en religieuze aard. Boeddhisme vereert dus geen goden, maar streeft persoonlijke spiritualiteit na. Het wordt een ´traditie´ en een ´leer´ genoemd door de volgelingen, met ethische voorschriften. Het gaat met name over het overwinnen van het lijden. Er zijn vier edele waardheden waar Boeddhisten in geloven:

Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming. Het Boeddhisme wordt door de meesten niet als een religie gezien, voornamelijk omdat er geen goden aan te pas komen en het eerder een persoonlijke spirituele denkwijze omvat. Het Boeddhisme is meer een traditie, leer of levensfilosofie met uiteraard voorschriften om een beter mens te worden. In het Boeddhisme staat het elimineren van het lijden centraal, het overwinnen van het lijden is dan ook de voornaamste bezigheid en doel voor Boeddhisten.

De vier edele waarheden binnen het Boeddhisme

Boeddhisten geloven in de vier edele waarheden:

 1. De waarheid van het lijden, waar het leven vol van is (dukkha).
 2. De waarheid van de oorzaak van het lijden, het wordt veroorzaak door verlangen en omdat mensen nooit tevreden zijn met wat ze hebben, de mens wil altijd meer (samudaya)
 3. De waarheid van het einde van het lijden, dit is mogelijk door te stoppen met overal naar verlangen (nirhodha)
 4. De waarheid van het pad dat ons bevrijd van het lijden (magga)

Vaak zijn mensen bang om iets kwijt te raken, op het moment wanneer we hebben wat we willen. Wanneer iemand de volledige leer heeft doorlopen en vrij is van lijden, dan wordt gezegd dat deze persoon de verlichting bereikt heeft. Voor Boeddhisten en volgens het achtvoudige pad is de staat van verlichting bereiken de enige manier niet meer te lijden.

De acht punten van het achtvoudige pad

 1. De juiste intentie (voor het bereiken van verlichting).
 2. Juist inzicht (het goed beheersen van de vier bovengenoemde edele waarheden).
 3. Juiste woorden (niet liegen, niet kwetsen en geen tweedracht zaaien).
 4. Juiste daden (doe goede daden en gehoorzaam de vijf voorschriften).
 5. Juist levensonderhoud (verdien je geld op een eerlijke manier).
 6. Juiste inspanning (streef de verlichting na).
 7. Juiste aandacht.
 8. De juiste concentratie (mediteer en breng je geest tot rust).

De regels voor boeddhisten in 5 voorschriften

 1. Dood niet.
 2. Steel niet.
 3. Lieg niet.
 4. Seksueel wangedrag is verboden.
 5. Geen drugs en alcohol.

Karma en reïncarnatie

Boeddhisten geloven in wedergeboorte, oftewel na de dood reïncarneren. Je volgende leven hangt af van de opsomming van al jouw slechte en goede daden tijdens vorig levens. Deze opsomming noemen de Boeddhisten Karma. Goede daden in het vorige leven zullen leiden tot veel geluk in het volgende leven. Slechte daden in het vorige leven zullen leiden tot veel ongeluk in het volgende leven. Na het bereiken van de verlichting wacht het Nirvana, een oppertoestand zonder lijden of dood.