Spiritualiteit in het kort

Dus wat wordt bedoeld met spiritualiteit als je niet gelooft in een god? Een definitie van het woord ´geest´ houdt in a) Het vitale principe van een kracht binnen in levende wezens. En b) een onstoffelijk bewustzijn. Goed, punt a, dat hebben we allemaal. En punt b, dat hangt ervan af of we het willen erkennen.

Heb je ooit het ingeving gehad dat er iets ging gebeuren en vervolgens gebeurde het ook? Heb je ooit het gevoel gehad dat er iets gewoon klopte voor jou om te doen en toen je het daaropvolgend ging doen het geweldig uitpakte? Waar komen deze inzichten vandaan? Nou, niet van je lichaam. En ook niet van de zenuwcellen en synapsen in je brein, toch? Wat is hetgene wat naar buiten kijkt vanuit onze ogen? Dat is je geest. Het onlichamelijke deel van je bestaan. Iedereen heeft dit.Dus wat maakt de ene persoon spiritueel en de andere niet? Anders dan naïef geloven in een onwaarschijnlijke godheid en het verlangen naar zekerheid van wat er met je gebeurt na je lichamelijke dood, gaat spiritualiteit over het vermogen meer te herkennen dan de som van onze cellen. Het is iets wat alle mensen samen verbindt – onze spiritualiteit.

Geluk in het leven vinden

Waarom zijn gelukkige mensen gelukkig? Dit zijn adviezen om meer geluk te vinden in jouw leven.

Als je negativiteit laat varen en kan leren vergeven en vergeten, dan zal je een veel gelukkiger mens worden. Zie elke uitdaging als een kans om te groeien en wees dankbaar voor wat je hebt. Wees optimistisch over je toekomst en je mogelijkheden om je dromen te verwezenlijken. Maak je niet druk over de kleine obstakels of irritaties. Wees dienstbaar en aardig naar anderen, dit krijg je gegarandeerd terug. Leef in het nu en zorg voor een dagelijkse routine met rustmomenten. Kies voor een gezonde levensstijl die bij je past.

Karma en reïncarnatie

Boeddhisten geloven in wedergeboorte, oftewel na de dood reïncarneren. Je volgende leven hangt af van de opsomming van al jouw slechte en goede daden tijdens vorig levens. Deze opsomming noemen de Boeddhisten Karma. Goede daden in het vorige leven zullen leiden tot veel geluk in het volgende leven. Slechte daden in het vorige leven zullen leiden tot veel ongeluk in het volgende leven. Na het bereiken van de verlichting wacht het Nirvana, een oppertoestand zonder lijden of dood.