Nederland is overwegend christelijk, alhoewel er ook andere religies bestaan. Nederland is een sterk religieus divers land binnen Europa. Een substantieel deel van de Nederlandse bevolking staat in het register als christen, maar ook niet-religieus en grote minderheid is moslim. Het hindoeïsme en boeddhisme, het jodendom en andere geloven hebben ieder minder dan 1 procent aanhangers in Nederland.

Verhoudingen van religie in Nederland

De kerk in Nederland wordt in aantallen gedomineerd door twee kerkgenootschappen. De Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke kerk. De Protestantse Kerk is een fusie van drie Kerken, namelijk de Hervormde Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Maar naast de twee kerkgenootschappen zijn er ook andere christelijke stromingen en kleinere kerken actief in Nederland. En ook heeft een verschuiving van culturen ertoe geleid, dat er meerdere godsdiensten Nederland zijn binnengekomen. Heden en zoals bijna overal ter wereld is de Islam de grootste religie in de groep van andere godsdiensten.

De bijbelgordel en gereformeerden.

De Bible Belt of Bijbelgordel in het Nederlands is een strook land in Nederland met de hoogste concentratie van conservatieve Calvinistische Protestanten in het land. Het is vernoemd naar de Bible Belt in de Verenigde Staten van Amerika. Ook in Noorwegen is er een regio zoals deze twee, bibelbeltet genaamd.

Toen Vlaanderen en Noord-Brabant veroverd werden door het Spaanse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog, moesten de bewoners kiezen tussen of vertrekken zich tot Katholicisme bekeren. Vele migreerden naar het noorden van Nederland, vooral tijdens het Twaalfjarig Bestand of Vredes (van 1609 tot 1621). Later speelden veel van deze religieuze vluchtelingen een sleutelrol binnen het piëtisme, wat leidde tot de nadere reformatie. Na de Afscheiding in 1832 en Doleantie in 1886, geleid door Abraham Kuyper, verlieten ze de gangbare Nederlands Hervormde Kerk en stichtten ze diverse gereformeerde gemeentes in de regio die wij nu de bijbelgordel noemen. Het plaatsje Urk in de Noordoostpolder wordt beschouwd als de meest traditionele gereformeerde gemeente in Nederland.

Huidige staat van religie

Nog maar twee-derde van de Nederlandse bevolking is religieus. Sinds jaren gaat het totaal van religieuze aanhangers naar beneden. Meer dan de helft van de Nederlanders, kan zichzelf niet terugvinden in religie. Deze bevinding gaan om Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar. De ontkerkelijking gaat in rap tempo door in Nederland.