De geschiedenis van Religie

Eens was er een tijd dat iedereen geloofde dat de aarde plat was, en dat de Goden uit de Hemel op aarde kwamen en de mens schiepen. Vanuit alle windstreken van de wereld zijn verhalen terug te vinden over Goden, die de mensheid het Schrift gaven en onderwezen, maar ook straffen uitdeelden en zelfs onderling ruzie hadden. Vaak werden in deze verhalen ook verklaringen gegeven voor de verschillende natuurverschijnselen, en werden de verschillende seizoenen en natuurlijke gebeurtenissen verklaard aan de hand van de stand van de sterren, maan en de verschillende planeten.

Hoe is het Christelijke Geloof ontstaan?

Rond de 5e eeuw na Christus werden de Lage Landen door drie grote Germaanse volksstammen beheerd: de Franken, de Friezen en de Saksen. Het waren rauwe tijden en natuurlijk was het zeer belangrijk dat de onderdanen niet in opstand kwamen. Daarom werd het Nieuwe Testament uitgevonden. Een deels verzonnen boek over de zoon van God, die er was om de mensen te onderwijzen en ging vertellen hoe de onderdanen zich moesten gedragen. De Franken koning Chlodovech dwong zijn onderdanen Christelijk te worden. Wie weigerde werd vermoord of in het gevang gegooid. Hij benoemde boodschappers (bisschoppen) die deze boodschap zoveel mogelijk moesten verspreiden. Omdat de acceptatie van deze verhalen op nogal wat tegenstand botste, werden de oude Godenverhalen deels geintergreed of verboden. Het scheelde natuurlijk dat de eeste mensen niet konden lezen of schrijven. De Oude Verhalenbundels werden vervangen door het Oude en het Nieuwe Testament, en hieruit werd door de bisschoppen de Waarheid verkondigd. Binnen een paar jaar wist niemand meer welke verhalen waarvandaan kwamen en werd het Christendom als een besmettelijke ziekte onder de bevolking van Europa verspreid. De machtigste bisschoppen besloten in samenwerking met enkele hele rijke families gebruik te maken van deze situatie en stichtten het Vaticaan, een aparte staat waarin de Kerk de baas werd. De leider van deze staat werd niet benoemd tot President, maar kreeg een aparte, onaantastbare leider: de Paus. Ook nu nog wordt de Paus door velen gezien als een directe boodschapper van God, en heeft het geloof zeer veel macht.

De toekomst van Religie

Het Christelijke geloof was niet het enige geloof. Deze manier van controle werd inmiddels over de hele wereld toegepast. Het bleek een zeer betrouwbare bron van inkomsten te zijn. Mensen werden verplicht donaties aan de Kerk te geven, en in naam van Christus werden artifacten van onschatbare waarde door het Vaticaan in beslag genomen. Hun bezit wordt voorzichtig geschat op enkele honderd duizenden miljarden euro’s. Behalve aan religie valt ook aan oorlog behoorlijk wat geld te verdienen. Dus werden er oorlogen georganiseerd in de naam van Religie. De katholieken tegen de protestanten, en nu de Christenen tegen de Moslims. Dit is zoals iedereen weet inmiddels volledig uit de hand gelopen. De Derde Wereldoorlog zal er een zijn waarin het verschil in religie de hoofdreden is tot het afslachten en vernietigen van het leven van miljarden mensen.